Ελεγχος ποιότητας

Ελεγχος ποιότητας

Το HUAXIN CARBIDE λειτουργεί ένα σύστημα ποιοτικού ελέγχου συνεχούς βελτίωσης.Όλοι οι τομείς της επιχείρησης, από την προμήθεια πρώτων υλών, την κατασκευή, το σέρβις, την ποιοτική επιθεώρηση και την εξαγωγή έως την παράδοση και τη διαχείριση παρακολουθούνται για απόδοση.

*Όλο το προσωπικό θα προσπαθήσει για συνεχή βελτίωση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, καθηκόντων και λειτουργιών.

*Στόχος μας είναι να παρέχουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστική τιμή, που να ανταποκρίνεται ή να υπερβαίνει τις προσδοκίες του πελάτη.

*Όποτε είναι δυνατόν θα παραδώσουμε αγαθά και υπηρεσίες εντός του χρονικού πλαισίου που ζητά ο πελάτης.

*Όταν αποτυγχάνουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πελατών είτε για ποιότητα είτε για παράδοση, θα είμαστε έγκαιροι να διορθώσουμε το πρόβλημα προς ικανοποίηση των πελατών.Ως μέρος του Συστήματος Ποιοτικού Ελέγχου, θα λάβουμε προληπτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επαναληφθεί η ίδια βλάβη.

*Θα βοηθήσουμε τις επείγουσες απαιτήσεις των πελατών όπου είναι πρακτικό να το κάνουμε.

*Θα προωθήσουμε την αξιοπιστία, την ακεραιότητα, την ειλικρίνεια και τον επαγγελματισμό ως βασικά στοιχεία σε όλες τις πτυχές των επιχειρηματικών μας σχέσεων.